Hvad betyder ikonerne?

Emneikonerne på vores hjemmeside afspejler typiske problemstillinger, som virksomheder oplever i dagligdagen. Problemstillingerne er:

Datamængder

Datamængder: Visse af virksomhedens storage-enheder bugner af data, mens andre er stort set ubelastede. Læs mere.

Datavækst

Datavækst: Virksomheden mangler overblik over, hvilke data, der kan kasseres eller arkiveres et passende sted, så de ikke belaster de bedst performende storage-enheder. Læs mere.

Energibesparelse

Energibesparelse: Virksomheden ser sig nødsaget til at køre med meget højt energiforbrug døgnet rundt, fordi der skal være plads til en eventuel spidsbelastning. Læs mere.

Arbejdsbyrde

Arbejdsbyrde: Presset på enkelte servere og storage-enheder er så stort, at datahåndteringen foregår uhensigtsmæssigt, og svartiderne er utilfredsstillende - især i spidsbelastningsperioder, hvor alle tilgår og behandler data på samme tid. Læs mere.

Backup og restore

Backup & Restore: Virksomheden mangler en plan for, hvordan de skal håndtere et eventuelt it-nedbrud og lukker øjnene for, hvilke konsekvenser et nedbrud kan have. Læs mere.

Pc-administration

PC-administration: It-afdelingen bruger meget tid på at administrere brugernes pc'er, både i det daglige og i forbindelse med opgraderinger og migreringer.