Overvågning som en service

Hos Komplex it kan du få overvågning som en service. Aftalen dækker overvågning af netværk, servere, LAN, SAN og hypervisor. Vi alarmerer dig automatisk med mail eller sms ved fejlmeldinger.

Se her, hvad aftalen om overvågning som en service dækker over.

Overvågning er en del af standardydelsen Drift af server.