VM as a service

Med VM as a service får du dine virtuelle servere som fx VMware som en service med drift i Danmark. Som en del af aftalen får du også patch management på VMware.

Se her, hvad aftalen om VM as a Service indeholder.