VMware overvågning og drift

Hvis du synes, det er svært at bevare overblikket eller afse ressourcer til overvågning og drift af dit VMware-miljø, vil du have glæde af at lade Komplex it tage sig af installationen.

Vælg mellem tre overvågnings- og driftspakker

Du kan vælge mellem to forskellige ”pakker”, alt afhængigt af, hvor stor en del af overvågningen og driften, du gerne vil have os til at tage os af:

Basis

Med basis-pakken får du en daglig rapport der fortæller dig om eventuelle defekte eller fejlende enheder, og du får information om, hvilke opgaver, du med fordel kan udføre, for at din VMware-installation fungerer optimalt.

Udvidet

Med en udvidet servicepakken får du samme ydelser som med basis-pakken, og derudover varetager vi kontakten med jeres leverandører, hvis der opstår hardware fejl. Hver måned får du en rapport, der giver dig overblik over ressourcerne i dit VMware-miljø. Med guld-pakken sørger vi desuden for at udbedre eventuelle fejl, og at du får to årlige versionsopgraderinger.

Forudsætninger

Det eneste krav, vi stiller for at kunne overvåge din VMware-installation, er, at vi kan sende mails fra din installation til vores rapporteringssystem.

For at afvikle vores overvågningsprogrammel, skal I have en Windows Server med .Net installeret, og vCenter skal være version 2.5 eller nyere.

Hvis du vælger den udvidede servicepakke, har vi brug for at kunne logge ind på en VPN-instans via en VPN-forbindelse. Overvågningsinstansen kan enten installeres på en eksisterende Windows/UNIX server, eller vi kan stille en overvågningsenhed op hos dig.

Du kan se en komplet oversigt over indhold i de enkelte pakker her.

Hent produktblad på VMware overvågning!