Disaster Recovery

Information er i dag den mest værdifulde ressource for de fleste virksomheder. Ved it-nedbrud og deraf følgende lang recovery tid går mange forretningsaktiviteter i stå. Til trods for backup kan det være besværligt og tage lang tid at genetablere systemet. Disaster Recovery er en vigtig parameter at se på, hvis man vil undgå lang nedetid.

Disaster Recovery – vejen til sikkerhed

Formålet med at gennemføre Disaster Recovery er at teste, om virksomhedens backup er anvendelig, herunder afprøve backup procedurer og vejledninger.

Disaster Recovery sikrer, at virksomhedens daglige backup kan anvendes til genetablering af enkelte filer eller det samlede system.

Vi råder over nogle af Danmarks bredeste kompetencer på server-, storage- og infrastrukturområdet. Vi sikrer en optimal recovery-tid og minimal administration af virksomhedens vigtige og livsnødvendige backupfunktioner.

Kontrol og test af backup – ”evakueringsøvelse”

Selvom virksomhedens daglige backup foregår efter foreskrevne procedurer og vedtagne retningslinjer, giver dette ikke garanti eller sikkerhed for, at virksomhedens backup også kan anvendes til genetablering af det samlede it-system eller dele heraf.

Problemstillingen opstår i den situation, hvor det nuværende it-udstyr eller dele heraf er gået til grunde, og hvor nyt it-udstyr kræves taget i brug. Vi tilbyder at foretage en fuld test og kontrol af virksomhedens backup på it-udstyr, identisk med det, der allerede er installeret i virksomheden, således at der reelt er tale om en genetablering af virksomhedens it-driftsmiljø.

Disaster Recovery testen

Disaster Recovery testen anbefales udført mindst en gang årligt, og
gennemføres på en af vores lokationer lokationer.

Forberedende arbejde hos kunden før gennemførelse af Disaster Recovery testen er ikke omfattet. Der udarbejdes dokumentation/rapport efter testen.