Hvordan vælger du den rigtige cloud-leverandør?

Cloud er et paradigmeskifte fra at eje til at leje software og hardware. Virksomheder har i årtier tænkt it inden for nogle givne rammer og forudsætninger, men med cloud er verden ikke længere den samme.

Cloud kræver et nyt mindset. Det forretningsmæssige beslutningsgrundlag for at vurdere, om man skal udnytte cloud, og hvordan og hvor meget, baserer sig nu på, at du ikke er ejer, men lejer. Og kontrakten med din cloud-leverandør er blevet omdrejningspunktet.

Jo højere modenhed og professionalisme hos cloud-udbyderen, jo mere optimeret og standardiseret et det maskinrum, du får adgang til. Forretningsbetingelser og procedurer er optimeret og standardiseret. Derfor kan du som regel ikke ændre på kontrakten med din cloud-leverandør – men se det som et sundhedstegn og vælg så den leverandør, der passer bedst til jer.

For at vælge den rette cloud-leverandør og -løsning skal du indledningsvist afklare, om I har særlige, ufravigelige krav til jeres cloud-løsning, og om kravene kan opfyldes af den pågældende leverandør. Så undgår du at investere unødig tid og ressourcer i at undersøge en cloud-løsning, som i sidste ende alligevel ikke kan opfylde jeres behov.

Find cloud-tjeklisten for valg af cloud-leverandør her!