Tilgængeligheden er SLA’en, og SLA’en er produktet

Med cloud sker der et skifte fra at eje til at leje: du begynder nu at leje dig ind på en softwareløsning, på en platform eller i en infrastruktur. Produktet er ikke længere noget fysisk, men en service, og SLA’en er udslagsgivende for tilgængeligheden til den pågældende service.

Når din leverancemodel ændrer sig fra at eje til at leje, sker der samtidig et tab af kontrol. Vurdér derfor kontrakten i et samlet risikoperspektiv, hvor tab af kontrol og de potentielle risici herved holdes op mod den potentielle gevinst.

Indledningsvist har du vurderet din potentielle cloud-leverandør i forhold til understøttelse af din forretning, krav til serviceniveau, it-arkitektur og integration, økonomisk kalkule, sikkerhed, compliance og exit. Find tjekliste for valg af cloud-leverandør her!

Med vurdering af implementeringsrisiko, produktrisiko, leverancerisiko og modpartsrisiko får du afdækket 80-90 % af de forhold, I bør afdække. I kan have særlige behov, som bør afdækkes særskilt.

Find din cloud-tjekliste til afklaring af risici ved cloud-kontrakten!