Backup-analyse

Det bedste grundlag for beslutninger med dit backupmiljø

Få en af verdens bedste analyser af dit backupmiljø. Det eneste, du skal gøre, er at give os administratorrettigheder til jeres backupsystem, og 7 dage senere har du en rapport.

Hvis du vil lave en aftale med os om at få lavet analysen, så ring til os på 7027 7330, eller send en mail til salg.

Analysen består af følgende elementer:

 1. Komplet inventory over de elementer, dit eksisterende backupmiljø består af: Hardware, software og hvilke servere, der bliver taget backup af.
 2. Overblik over de data, der er gemt i systemet, og hvilke systemer de kommer fra (fx Windows, Unix osv.).
 3. Oversigt over, hvor gamle data i backupsystemet er.
 4. Top 20-liste over de systemer, der fylder mest.
 5. Billede af, hvor mange data der bliver genereret til backupsystemet hver dag, vist over 1 uge.
 6. Billede af, hvor mange data der bliver genereret til backupsystemet hver dag, vist som et dagligt gennemsnit.
 7. Billede af, hvor mange data der bliver genereret til backupsystemet hver dag, ud fra hvilke systemer data kommer fra.
 8. Liste over problemer i infrastrukturen samt over operationelle og driftsmæssige problemer.
 9. Her får I den samlede business case – kernen i hele analysen, hvor I får:
  • løsningen på problemerne fra punkt 8 og forslag til, hvordan I kan optimere jeres backupinfrastruktur, så det bliver billigere at få taget den ønskede og nødvendige backup.
  • 36 måneders TCO-analyse, hvor I kan sammenligne den løsning, I har i dag, med hvad det ville koste med den foreslåede løsning over 36 måneder.
  • forecast af udviklingen mellem jeres backupbehov og jeres driftsomkostninger.
 10. Design af den foreslåede, nye løsning.
 11. Management Summary.

Se et eksempel på en backup-analyserapporten her.