IBM License Metric Tool (ILMT)

Har du mere end 1.000 medarbejdere verden over eller mere end 1.000 Processor Value Units (PVU’er) på dine fysiske servere med sub-capacity licensering i et virtualiseret miljø? I så fald kræver IBM, at du anvender IBM License Metric Tool (ILMT).   

ILMT er et gratis administrationsværktøj fra IBM til IBM Passport Advantage-kunder, som hjælper med at fastsætte PVU-forbruget på din IBM full og sub-capacity software. Med baggrund i forbrugsudregningen kan ILMT se, hvor mange og hvilke licenser, du har brug for, og om du overholder kravene til licensering.  

Hvordan fungerer ILMT?

ILMT består af en serverapplikation med mikro-agenter, som bliver installeret på den hardware, der bruger IBM software. Agenterne melder løbende ind til den centrale serverapplikation, hvilke licenser, du bruger, og hvilke CPU’er softwaren kører på. På baggrund af de data agenterne melder ind udregner værktøjet den PVU, licensafregningen bliver baseret på. IBM ILMT kan køre på både Microsoft, Linux og AIX.

Rapporter til IBM Compliance Audits

Via en webportal kan du på et hvilket som helst tidspunkt trække en rapport til IBM Compliance Audits, hvor al IBM software er listet pr. system og kategoriseret. Her kan du kan desuden se den totale PVU-sum.  

Installation og opsætning

Det eneste ILMT kræver er en smule dataplads til de rapporter og lister, som agenterne indsamler. Selve værktøjet er hverken ressource- eller pladskrævende, og det kan fint køre sideløbende med andre systemer.  Databasen (typisk en Linux-server), som opsamler data fra de enkelte agenter, skal installeres i et virtuelt miljø. Herefter skal du installere agenter på alle licensbærende servere i virksomheden.

Hos Komplex it, kan vi hjælpe med at installere IBM ILMT i din virksomhed, og samtidig forberede dig på, hvordan du trækker rapporterne. Kontakt os på 7027 7330, hvis du vil høre mere om, hvordan du kommer i gang.