Procesforløb ved it-projekter

Når du får it-projektledelse fra Komplex it, er vi både med før, under og efter projektet.

Før projektet

Forud for selve projektet skal du forvente at afsætte en dag sammen med os. Vi starter med at gennemgå jeres installation sammen med en tekniker. Her afklarer vi blandt andet de praktiske detaljer om adgang og remote opkobling. Projektlederen reserverer de ressourcer, I skal bruge i forbindelse med projektet, både i form af konsulenter og hardware. Derudover laver vi en tidsplan, som vi gennemgår på et opstartsmøde hos jer, så I har et klart overblik over, hvornår I skal involveres i projektet, hvor jeres interne deadlines ligger, og hvornår vi forventer, at projektet er færdigt. Før vi leverer hardware til din virksomhed, sørger vi altid for at sikre, at de fysiske forhold er klar til at modtage leverancen.

Vi sørger eksempelvis for, at der er nok strøm, køling og plads i rack-skabet, at en given server rent faktisk kan komme ind gennem døren, og at gulvene er dækket af, så de ikke tager skade, når vi kommer med de tunge servere og storage-bokse.

Under projektet

Under selve projektet sørger vi for løbende afrapportering. I den sammenhæng holder vi både projektmøder og styregruppemøder, så I hele tiden har et klart billede af, hvor langt vi er i projektet. I forbindelse med afrapportering gennemgår vi også, hvilke konsekvenser eventuelle ændringer har på slutdato og pris.  

Efter projektet

Når projektet er i mål, bruger vi cirka en halv til en hel dag sammen med dig på at gennemgå installationen og lave driftsprøver for at sikre, at leverancen lever op til det, vi har aftalt ved start. Vi sørger for at overlevere projektet og al dokumentation til enten din virksomheds egen driftsorganisation eller vores driftsafdeling, alt afhængigt af, hvem der skal varetage driften fremover. Når projektet er afsluttet, laver vi desuden en evaluering af projektforløbet.

Kontakt os på telefon 7027 7330, hvis du vil høre mere om selve forløbet, eller hvis du har et konkret projekt, du vil drøfte med os.