IBM TSM kombineret med Veeam sætter fart på restore af virtuelle miljøer hos Randers Kommune

Randers Kommune har i flere år haft en klar virtualiseringsstrategi, som betyder, at de virtualiserer så meget som muligt. De havde derfor brug for en backupløsning, der kunne understøtte det virtuelle miljø bedre end deres eksisterende IBM TSM-løsning. Samtidig stod kommunen over for en klassisk udfordring med stigende datamængder og en diskpool, der snart ville blive for lille. Ved at integrere Veeam i den nuværende backupløsning, har de nu et system med alle fordelene fra IBM TSM kombineret med Veeams evne til at restore virtuelle miljøer direkte.

”Vi kontaktede Komplex it, fordi vi følte, tiden var ved at løbe fra vores daværende backup-løsning,” fortæller René Demant Juncher, teamleder for server og infrastruktur hos Randers Kommune. ”Vi har ellers altid været glade for IBM TSM, som vi har brugt som selvstændig løsning indtil nu, men systemet kan for eksempel ikke restore virtuelle miljøer direkte. Da næsten 100 % af vores servere er virtualiserede, har vi brug for at integrere VMware med vores backupsystem. I stedet for at skifte hele vores backupsystem ud foreslog Komplex it, at vi kombinerede det med Veeam, som netop fungerer rigtig godt til backup og restore af virtuelle miljøer.”

Det bedste fra to verdener

”Med kombinationen af IBM TSM og Veeam har vi fået det bedste fra begge verdener,” fortsætter René Demant Juncher. ”I dag bruger vi IBM TSM til de opgaver, hvor systemet kommer til sin ret, altså backup af mail og backup af de servere, der ikke er virtualiseret, samt til opmagasinering af data. Til backup og restore af vores virtuelle miljøer bruger vi udelukkende Veeam.”

God integration til VMware-miljøer

Der er direkte integration mellem Veeam og VMware, og systemet kan for eksempel selv finde ud af, hvilke servere virksomheden har, og hvordan de skal tage backup. René Demant Juncher fortæller: ”Brugerfladen i Veeam er intuitiv og minder en del om den, vi kender fra VMware. Desuden snakker brugerfladerne fra Veeam og VMware rigtig godt sammen, så alt i alt er det nemt for os at administrere systemet.”   

Hurtigere restore af virtuelle miljøer

Et af de steder, hvor Veeam virkelig kommer til sin ret, er ved restore. René Demant Juncher forklarer: ”Vi kan restore vores virtuelle servere langt hurtigere end tidligere, fordi Veeam ganske enkelt er bygget til opgaven. Det betyder blandt andet, at vores disaster recovery er langt mere effektiv, og at vores beredskabsplan kan simplificeres ganske betydeligt.” 

Kapacitet nok til de næste fire år

”Før vi fik den nye løsning, levede kapaciteten i vores disk-storagepools i backupsystemet ikke længere op til de behov, vi havde. Det betød blandt andet, at vi skulle fordele backup af Exchange på flere dage, og det holder jo ikke,” fortæller René Demant Juncher. ”Vi forventer, at vi kan opnå mindst en halvering af data i storagepoolen, fordi vi med den nye løsning kan deduplikere data. Selve hardware-platformen er også blevet moderniseret i en sådan grad, at vi har kapacitet nok til de næste fire år.”  

Backup-data på to lokationer

Randers Kommune har fået en ekstra IBM TSM-installation til deres backup-data i den nye løsning, og den er placeret på en anden adresse, så de kan restore data fra to forskellige lokationer. René Demant Juncher uddyber: ”I gamle dage, havde vi en manuel proces med en båndrobot, hvor vi hele tiden skulle flytte bånd ind og ud. Med den ekstra lokation slipper vi helt for at bruge tid på det.”  

Backupsystem lever op til virtualiseringsstrategi

”Vi har arbejdet sammen med Komplex it i flere år, og vi er rigtig glade for samarbejdet. De tænker altid på infrastrukturen som en helhed, og i mine øjne er det dét, der gør dem til så værdifuld en samarbejdspartner. I denne omgang har de fundet frem til – og implementeret – en løsning, som gør, at vores backupsystem nu også lever fuldt ud op til vores virtualiseringsstrategi,” slutter René Demant Juncher.