Server konsolidering sparer Region Hovedstaden for 1,5 mio. kroner over tre år

Region Hovedstadens it-afdeling, Koncern IT, havde en række forskellige it-systemer kørende på en AIX-platform med ti IBM POWER6 servere. Efter konsolidering til kun to IBM POWER7 servere i et redundant setup har de fået enklere administration, større sikkerhed og en forventet besparelse på minimum 1,5 mio. kroner over tre år.

”Vi havde en række systemer, der stammede fra før, regionerne blev til, og disse systemer lå på ti forskellige servere,”  fortæller Ib Andersen, der er Unix-administrator og teamkoordinator i Region Hovedstaden. ”Som en del af vores overordnede strategi om at konsolidere ønskede vi et enklere miljø, der var lettere at administrere, og som øgede sikkerheden, men vi ville gerne bevare AIX-platformen, fordi den er velegnet til skalering. Komplex it assisterede os med en business case, der viste, at det var økonomisk og driftsmæssigt forsvarligt at konsolidere vores daværende ti IBM POWER6 servere til to IBM POWER7 servere, og dét forslag gik vi videre med.”

Økonomiske og ressourcemæssige besparelser

Business casen fra Komplex it forudsagde en besparelse på minimum 1,5 mio. kroner over tre år. Ifølge Ib Andersen er den besparelse bestemt ikke overdrevet. ”De 1,5 mio. kroner sparer vi alene på licenser, strøm og vedligeholdelse,” fortæller han. ”Derudover er der en række fordele, som vi slet ikke har sat tal på. For eksempel kan vi reagere meget hurtigere end før. Dét, der før tog os 2-3 måneder i forbindelse med implementering af nye systemer, tager nu kun én til fjorten dage, alt afhængigt af kompleksitet, så her sparer vi rigtig mange ressourcer.”

Enklere drift og større sikkerhed

”Driftsmæssigt er det nye miljø en stor fordel,” fortsætter Ib Andersen. ”Hvis man tæller virtuelle maskiner, har vi samme antal servere som før, men fysisk har vi kun to servere i stedet for ti, og det er alt andet lige meget nemmere at administrere. Samtidig har vi fået langt større sikkerhed, fordi de to servere udgør et redundant setup. De to servere står to forskellige steder i Storkøbenhavn, og den geografiske adskillelse betyder, at vi er sikret i den situation, hvor der for eksempel er brand i det ene af serverrummene.”

En mere dynamisk infrastruktur

Region Hovedstaden har systemer, der skal kunne køre 24/7. Disse systemer kalder de for platinsystemer. Ib Andersen forklarer, at regionen har placeret alle platinsystemerne i det nye miljø, og at der løbende kommer nye til. ”POWER7 serverne har så meget kapacitet, at vi kan have flere systemer kørende på de to nye servere, end vi kunne på de ti gamle POWER6 servere. På den måde er det blevet lettere for os at etablere nye systemer, efterhånden som vi får behov for det. Vi skal ikke ud at investere i nye servere, hver gang vi får nye systemer, og samtidig kan vi reagere meget hurtigere end før. Det giver os alt i alt en langt mere dynamisk infrastruktur,” slutter Ib Andersen.