Region Midtjylland forbedrer performance og sparer licenskroner ved at konsolidere sin AIX-platform

På Region Midtjyllands AIX-platform afvikles regionens økonomi- og indkøbssystem, laboratoriesystemet LABKA og hospitalernes DRG-afregninger med det øvrige sundhedsvæsen. 

Specialistkompetence på AIX

AIX-platformen udgør en mindre del af Region Midtjyllands totale it-løsninger, som omfatter mere end 3000 servere. ”AIX-platformen er for lille til, at det kan betale sig for Region Midtjylland selv at vedligeholde specialistkompetencen på området. Derfor samarbejder vi med Komplex it, som har medarbejdere med de rigtige kompetencer,” fortæller Heinz Eichmeier, Senior systemkonsulent hos Region Midtjylland.

Konsolidering som del af den løbende optimering af driftsomkostninger

Region Midtjylland fokuserer på løbende at optimere sine samlede driftsomkostninger via regelmæssig udskiftning og opgradering af hardware i takt med, at hardwarens alder medfører dyrere serviceaftaler.  ”Vores seneste udskiftning medførte en konsolidering fra 8 fysiske Power 6 og Power 7 servere til 4 Power 8 servere med cirka 30 virtuelle UNIX-servere. Samtidig foretog vi en flytning af de servere, som var placeret i regionens datacenter i Horsens til datacenteret på Olof Palmes Allé i Aarhus,” fortæller Heinz Eichmeier. 

Hurtig og problemfri migrering med minimal nedetid

Komplex it var ansvarlig for den samlede migrering, som også omfattede flytning af storage i samarbejde med Region Midtjyllands storage-ansvarlige, fortæller Heinz Eichmeier: ”Migreringen af alle systemer er sket efter aftale og aftalt tidsplan. I gennemsnit har systemerne kun været lukket ned i 2 timer, den længste nedlukning begrænsede sig til 6 timer.”

Om baggrunden for den meget korte nedetid på systemerne forklarer Heinz Eichmeier: ”Vi kunne minimere nedetiden på systemerne, fordi det var muligt at spejle storage mellem de gamle systemer og de nye, mens systemerne kørte.”

Mere CPU for færre licenskroner

På sine AIX-servere afvikler Region Midtjylland blandt andet DB2, WebSphere og Oracle. Med skift til nye og kraftigere CPU’er får Region Midtjylland nu mere CPU for færre licenskroner. ”Efter licensreglerne tæller de nye cores lige som de gamle – men de nye performer dobbelt så godt. Vi får derfor det dobbelte ud af vores licensinvesteringer og kan potentielt løfte performance med faktor to til samme pris,” forklarer Heinz Eichmeier. 

Anbefaling af Komplex it til AIX-platformen

”Vi kan anbefale Komplex it til AIX-platformen. Det er den platform, jeg kender dem bedst fra, men jeg tror generelt, at de vil være lige så gode på andre systemer. Komplex it er gode til både at tage sig af projektstyring og til at samarbejde med de andre områder i vores it-afdeling, eksempelvis vores netværksafdeling, vores storage-ansvarlige og vores site managers med ansvar for maskinstuerne,” siger Heinz Eichmeier om sit samarbejde med Komplex it.

Tilkaldevagtordning og specialistviden hos Komplex it sparer ressourcer

”Med en 24/7 tilkaldevagtordning hos Komplex it på AIX-platformen har vi Komplex it og deres specialister i ryggen døgnet rundt. Det gør, at vi har kunnet drive vores AIX-platform i mange år med en meget begrænset personaleindsats. Desuden er det af meget stor værdi for os, at vi gennem en lang årrække har samarbejdet med de samme specialister hos Komplex it – de kender vores AIX-installation og -systemer ud og ind.”

Professionelle og pålidelige

Alt i alt er Heinz Eichmeier yderst tilfreds med Komplex it’s indsats ved migreringen: ”Komplex it er meget professionelle og meget pålidelige, og man kan stole på, at de holder deres aftaler. Vi har ikke oplevet nogen svigt, hverken undervejs i processen eller ved efterfølgende problemer på nogen af systemerne. Overhovedet.”