Keep IT simple

I Region Midtjylland er cirka 300 medarbejdere beskæftiget med it. De 12 hører under områdeleder Peter Simonsen og er ansvarlige for en tredjedel af regionens administrative systemer. Afdelingen dækker alt fra systemforvaltning og udvikling til support og drift. At Peter Simonsen kan klare sig med så få medarbejdere skyldes, at applikationerne og platformene er holdt så enkle som muligt, og at de løbende bliver optimeret i takt med den teknologiske udvikling.

Jeg går ind for en KIS-strategi [Keep It Simple, red.], fortæller Peter Simonsen, der er områdeleder for økonomi- og ledelsesinformationssystemer i Region Midtjylland. Hvis vi har fundet en løsning, der virker, så bruger vi ikke unødige ressourcer på at ændre den. Til gengæld holder vi hele tiden øje med, hvordan den teknologiske udvikling kan hjælpe os med at optimere systemerne. I mine øjne er det dumt at spare dér, for det bliver dyrt i det lange løb. Ved at investere i de nyeste applikationer og det nyeste maskineri sparer vi rigtig mange penge på vedligeholdelse, licensaftaler og strøm, og selvom der hele tiden kommer nye brugere til, har vi formået at holde det samme driftsbudget, siden regionen blev dannet for tre år siden."

Nem administration

Helt konkret er Peter Simonsen ansvarlig for regionens indkøbs- og logistiksystem, Business Intelligence system, sygesikringssystem og regionens økonomisystem - ØSIndsigt - der i alt har ca. 8.000 brugere. Det svarer til cirka en tredjedel af alle regionens administrative systemer, men alligevel kan Peter Simonsen klare sig med meget få menneskelige ressourcer. "Hvis vi for eksempel ser på hele server management delen, kan vi klare det med dét, der svarer til en halvtidsansat," fortæller han.

Ikke specialister i alt

"Med den forholdsvis lille medarbejderstab kan vi håndtere alle de dagligdagssituationer, der opstår hen ad vejen. Men vi kan naturligvis ikke være specialister i alt, og derfor køber vi konsulenttimer udefra, hvis der opstår situationer, der falder uden for vores ekspertise. Vi køber eksempelvis timer hos Komplex it, der er leverandør og rådgiver på hele vores server- og storage-miljø. Alt i alt lægger de måske 5-600 konsulenttimer hos os om året, hvilket er peanuts i forhold til, hvis vi skulle have en eller flere fuldtidsansatte til at håndtere situationer, der alligevel kun opstår sjældent."

Syv servere blev til to

Komplex it er en af de leverandører, der sikrer, at Region Midtjylland løbende får lavet besparende opdateringer, efterhånden som teknologien udvikler sig. Peter Simonsen giver et eksempel: "For et år siden havde vi syv gamle servere stående, som gennem årene var blevet købt til det ene og det andet formål. I dag har vi det hele samlet i to IBM UNIX blade servere fra Komplex it. Det betyder enormt meget for, hvor enkelt det er at administrere, overvåge og vedligeholde, og strømbesparelsen er absolut heller ikke uvæsentlig. Infrastrukturen i blade serverne betyder samtidig, at vi har fået langt mere kapacitet, selvom vi i dag står med færre maskiner, og på den måde har investeringen hurtigt tjent sig selv hjem."

Virtualisering mindsker nedetid

De to nye Power-servere står i to datacentre, hvilket er med til at højne sikkerheden. For Region Midtjylland er det meget vigtigt, at datasikkerheden er i top. For eksempel er regionens hospitaler dybt afhængige af, at indkøbs- og logistiksystemet er oppe at køre, da de kan blive nødt til at aflyse operationer, hvis de ikke kan få leveret relevante varer. "Komplex it har hjulpet os med at virtualisere vores servere og storage-løsninger, så vi begrænser nedetiden til et absolut minimum," siger Peter Simonsen. "Da vi eksempelvis skulle flytte hele vores økonomisystem over på en ny server i forbindelse med en optimering, var systemet nede i mindre end tre timer, og brugerne mærkede stort set ikke noget til det. For os har virtualisering været en kæmpe fordel, da det har gjort det meget nemmere at opdatere eller flytte rundt på systemerne, uden at det påvirker brugerne."

Bedre udnyttelse af serverkapacitet

Virtualiseringen har også betydet, at Region Midtjylland kan udnytte serverkapaciteten langt bedre end før, da den samlede kapacitet deles mellem de enkelte servere. Peter Simonsen uddyber: "Før havde vi måske en udnyttelsesgrad på omkring 20-30 %, men i dag ligger den på godt det dobbelte. De forskellige servere har ikke alle en maxbelastning på samme tid, og i de tidsrum, hvor én server ikke har brug for meget kapacitet, overlader den ressourcerne til de andre. Det betyder, at vi ikke har så meget kapacitet, der går til spilde som før."

Ingen hovsa-løsninger

Per Lolk, der er salgsdirektør hos Komplex it, har kun rosende ord tilovers for Peter Simonsens arbejde for Region Midtjylland: "De er virkelig gode til hele tiden at tænke et skridt længere, end det de lige står og har behov for her og nu. Når de for eksempel skal optimere en løsning, tænker de altid på, hvad de med fordel kan få ordnet med det samme. Ved at tænke fremad undgår de hovsa-løsninger og sørger i stedet hele tiden for at komme eventuelle problemer og flaskehalse i forkøbet."

Overvågning sikrer en nem hverdag

Peter Simonsen forklarer, at det er afgørende for ham, at administrationen af systemerne er helt enkel for at holde omkostningerne nede. "Der er kun afsat en vis pose penge til administration og vedligeholdelse af systemerne, og derfor har vi brug for at holde det så enkelt som muligt. Komplex it har blandt andet sørget for, at vi har fået en System Management løsning, der gør det meget let at overvåge applikationerne. På den måde kan vi fange eventuelle problemer, før de opstår. Der er ingen tvivl om, at vi sparer meget tid og bøvl ved at være proaktive frem for at skulle piske rundt og rette op på tingene, når skaden først er sket. Og det giver unægtelig også en bedre hverdag for brugerne, at systemerne bare kører som de skal."