Blodig alvor i Aalborg

At styre en blodbank er en alvorlig sag, og datasikkerheden omkring beholdningen skal naturligvis være i top. Langsommelige arbejdsrutiner og usikkerhed omkring kvaliteten af databehandlingen fik ledelsen på Aalborg Sygehus til at se sig om efter en ny og bedre it-løsning til deres blodbanksystem.

Nedbrud og forsvundne data

"Tidligere brugte vi dagligt uforholdsmæssigt meget tid på at ajourføre blodbanksystemet og lægge data ind. Samtidig var det altid med en vis uro i maven, at vi satte vores lid til systemet.

Sikkerheden i det gamle system var nemlig ikke helt i top. Det er sket, at systemet er brudt ned og har været nede i længere perioder. Det siger sig selv, at det er en fuldstændig uholdbar situation," fortæller Georg Rasmussen fra it-afdelingen hos Region Nordjylland.

Han fortsætter: "Desuden var det gamle system ikke særlig brugervenligt, hvilket var et stort problem, blandt andet når nye medarbejdere skulle læres op."

Fremtidssikret løsning

Aalborg Sygehus besluttede sig derfor for at udskifte det gamle it-system med et nyt, sikkert og brugervenligt system. Løsningen blev en spejlet dual center-løsning etableret i hvert sit serverrum med et primært og et sekundært site.

Softwaren er den svenske PROSANG-løsning. Komplex it, som har rådgivet Aalborg Sygehus samt leveret og implementeret løsningen, har analyseret blodbankens behov og vurderer, at den nye løsning kapacitetsmæssigt har en tidshorisont på ca. 3 år. Til den tid kan løsningen nemt udbygges med flere storage-enheder.

Landsdækkende system

"På sigt kunne det være interessant med en landsdækkende løsning, så vi - hopitalerne imellem - kunne trække på hinandens ressourcer. Desuden kunne andre hospitaler også nyde godt af fordelene. Med en ny og tidssvarende storage løsning sparer man tid, højner sikkerheden og får mindre besvær i hverdagen," slutter Georg Rasmussen.