Driftsaftale sikrer Sygehus Lillebælt kritisk assistance 24/7

På Sygehus Lillebælt har Regional IT ansvaret for at drifte it-infrastrukturen, herunder en IBM DB2-database, der indeholder kritisk information om patienterne. Da driftsafdelingen ikke har spidskompetencer inden for alle aspekter af DB2, har de valgt at tegne en driftsaftale med Komplex it. På den måde er der altid nogen, der sørger for de løbende opdateringer og anden vedligehold, og som kan træde til i kritiske situationer.

”På Sygehus Lillebælt har vi en elektronisk patientjournal, hvor alle data ligger på en DB2-database,” fortæller Henrik Lasota Gregersen, chefkonsulent for driftsafdelingen i Regional IT. ”Vi har altid haft ekstern support på DB2’en, men ønskede at skifte leverandør, og da Komplex it i forvejen arbejder for os på et af de andre sygehuse, var det oplagt at vælge dem som driftspartner.”

Vi står aldrig alene

”På DB2 ligger alle data vedrørende patienterne, hvordan de skal medicineres osv., så det er ret kritisk, hvis der er større forstyrrelser på databasen,” fortsætter Henrik Lasota Gregersen. ”Hos Komplex it har vi tegnet en driftsaftale, der sikrer os assistance 24/7, hele året rundt, hvis der er noget, vi ikke selv kan håndtere. Vores egen vagt har ikke ressourcer til at erhverve sig spidskompetencer inden for alt, der har med DB2 at gøre, så det er rart at vide, vi ikke står alene, hvis der opstår et problem.”

Løbende opdateringer modvirker kritiske situationer

Regional IT ringer for eksempel efter hjælp, hvis de har brug for at genstarte Sygehus Lillebælts DB2. Og ud over de kritiske situationer, hvor Regional IT ikke selv kan løse problemet, sørger Komplex it for de løbende og forebyggende opdateringer af databasen, så sygehuset i videst muligt omfang helt undgår  kritiske situationer. Hver sjette uge håndterer Komplex it et servicevindue, hvor de efter behov genstarter alle serverne, kører patching, opdaterer Windows og reorganiserer databasen.

Dokumentationen er i orden

”Komplex it håndterer servicevinduet om natten, hvor det er til mindst mulig gene for sygehuset,” fortæller Henrik Lasota Gregersen. ”I det hele taget er de meget servicemindede og professionelle at arbejde sammen med. De har også været gode til at overtage opgaven fra vores tidligere leverandør og lave den dokumentation, der skulle til, hvilket er ekstremt vigtigt, når der er tale om så kritisk en database, som DB2 er for os.”

Hjælp inden for max fire timer

”Det allerbedste er dog den sikkerhed, vores vagter føler, fordi de aldrig kommer til at stå alene,” fastslår Henrik Lasota Gregersen. ”Komplex it har forpligtet sig til at hjælpe inden for fire timer, hvis vi kontakter dem med et problem, og det giver en virkelig god tryghed i det daglige.”